top of page

Mgr. Veronika Holá

Zakládající partner

Zakladatelka advokátní kanceláře. Absolvovala právnickou fakultu Univerzity Karlovy, v advokacii působí od roku 1993. V roce 2001 založila samostatnou advokátní kancelář.  Specializuje se na právo obchodních korporací, obchodní závazkové právo, zakládání, fúze a akvizice korporací, nekalosoutěžní právo, směnečné právo, ochranu hospodářské soutěže, právo duševního vlastnictví a  na občanské právo.

JUDr. Tomáš Samek

Partner

Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V advokacii působí od roku 2001, Partnerem advokátní kanceláře je od roku 2007. Specializuje se na správní právo, právo územních samosprávných celků, právo veřejných zakázek a ochranu hospodářské soutěže, právní vztahy v oblasti dotací, a problematiku veřejné podpory.

bottom of page