top of page
CO VÁM NABÍZÍME

Naším krédem je komplexnost a provázanost služeb spojená s flexibilním přístupem

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA

Naše advokátní kancelář se dlouhodobě zaměřuje na poskytování právních služeb pro obce, města nebo jiné územní samosprávné celky a v této oblasti, která zahrnuje široké spektrum právních oborů, nabízí dlouholeté hluboké zkušenosti. 

town-hall-510590_1920.jpg

NEMOVITOSTI 

Zabezpečujeme veškerou agendu související s převody nemovitostí, včetně zajišťování advokátní úschovy. 

purchase-3347053_1920.jpg
writing-1149962_1920.jpg

PODNIKATELÉ

Pro korporátní a podnikatelskou klientelu poskytujeme komplexní právní servis zahrnující jak samotnou agendu obchodních společností související s jejich založením, přeměnami, likvidací či akvizicemi, ale i veškerý ostatní právní servis od agendy pracovněprávní, přes správu a vymáhání pohledávek až po poradenství v oblasti duševního nebo průmyslového vlastnictví, soutěžního práva či zastupování při styku se soudy nebo orgány státní správy, ať již v rámci soudních nebo správních řízení  nebo při vyřizování jiné agendy.

coins-5581995_1920.jpg

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A DOTAČNÍ AGENDA

Jednou z našich hlavních specializací je zadávání veřejných zakázek. V této oblasti poskytujeme klientům komplexní služby v podobě zajištění celého zadávacího procesu, ale i právní servis v rámci přezkumu zadávacího procesu ze strany dohledových orgánů. V této souvislosti zajišťujeme i odborné poradenství v oblasti poskytování dotací a veřejné podpory.

bottom of page